E-mail

info@felenkgyermek.hu

Félénkgyermek Facebook nyereményjáték szabályzat

Jelen szabályzat a Félénkgyermek (továbbiakban: Szervező) által kezelt facebook oldalán (félénkgyermekfejlesztése) 2022. április – december hónap között HAVONTA EGYSZER futó nyereményjátékra vonatkozik, melyben havonta egyszer 30 perces online konzultációs lehetőséget lehet nyerni (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel:

1. Ki vehet részt a játékban?

  • A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli természetes személy (a továbbiakban: Játékos).
  • A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
  • A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte jelen Szabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
  • Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
  • A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik. Amennyiben a Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. A Játék időtartama, menete, feladat

A játék időtartama: 2022. április – 2023. december HAVONTA EGY NAP. A nyereményjáték mindig a poszt kikerülésének napján, éjfélig tart.

A játék menete: Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre, a félénkgyermekfejlesztése facebook oldalára 2022. április hónaptól kezdve havonta, minden hónap első hetében egyszer kikerülő, játékra való felhívás posztban leírtak szerint kell eljárnia.

A feladat: a Játékosnak a nyereményjáték poszt alatt kommentben, hozzászólásban jeleznie kell szándékát, miszerint szeretné az egyszeri, 30 perces ingyenes online konzultációs lehetőséget megnyerni. Pl. igen, vagy: szeretném. Tehát kommentelni kell.

Minden kommentelő csak egyszer szólhat hozzá a poszthoz.

3. Nyeremények, nyertes

Nyertesek száma: 1 fő.

Nyeremény: 1 db 30 perces Online Konzultációs lehetőség.

4. Sorsolás, eredményhirdetés

Sorsolás: Minden hónap első hetének vasárnapja.

Eredményhirdetés: A nyertes nevét a Szervező Facebook oldalán teszi közzé a sorsolásra megjelölt napot követő napon (hétfő) este 8 óráig.

5. Nyertes értesítése

A Facebook oldalon történt közzététel után Szervező a nyertest messenger üzenetben értesíti, és az online konzultáció időpontját ott egyeztetik.

Amennyiben a nyertes a közzétételtől számított 48 órán belül nem válaszol a megkeresésre, illetve nem adja meg a számára lehetséges időpontot, illetve nem sikerül vele felvenni a kapcsolatot, abban az esetben helyette új nyertes kerül kisorsolásra.

6. Nyertesre vonatkozó szabályok

Az ingyenes 30 perces online konzultáció nyertese a nyerés hónapjától számított 6 hónapon belül újabb ingyenes online konzultációs nyereményjátékban NEM VEHET RÉSZT.

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra, a nyertes/ek azonosítására, nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre  használjuk.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli.

9. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

 

2022. április 06.