E-mail

info@felenkgyermek.hu

Félénkgyermek Facebook nyereményjáték szabályzat (Kérdőív kitöltése)

Jelen szabályzat a Félénkgyermek (továbbiakban: Szervező) által kezelt facebook oldalán (félénkgyermekfejlesztése) 2023. január 23. – 2023. január 27. között futó nyereményjátékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel:

1. Ki vehet részt a játékban?

  • A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli természetes személy (a továbbiakban: Játékos).
  • A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
  • A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte jelen Szabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
  • Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
  • A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik. Amennyiben a Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. A Játék időtartama, menete, feladat

A játék időtartama: 2023. január 23. facebook poszt megjelenése – 2023. január 27. (péntek) éjfél.

A játék menete: Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a félénkgyermekfejlesztése facebook oldalára 2023. január 23-án kikerülő, játékra való felhívás posztban leírtak szerint kell eljárnia.

A feladat: a Játékosnak a nyereményjáték posztban megjelölt linken elérhető Kérdőívet kell kitöltenie és elküldenie.

Minden Játékos CSAK EGYSZER TÖLTEHETI KI  a kérdőívet.

3. Nyeremények, nyertesek

Nyertesek száma: 1 fő.

Nyeremény: 3 db e-bookból álló könyvcsomag.

  • Varázsfüzet – Saját mesetervező, konkrét lépések meghatározásával, gyakorlati tudásanyag e-book, értéke: 3.290.-Ft
  • Csekklista kidolgozva a mindennapokra, gyakorlati tudásanyag e-book, értéke: 3.690.-Ft
  • Irány a Megvalósítás – Bátorító Kártyák alkalmazása a mindennapokban e-book, értéke: 3.890.-Ft

4. Sorsolás, eredményhirdetés

Sorsolás: 2023. január 30. (hétfő) délelőtt.

Eredményhirdetés: A nyertes nevét a Szervező Facebook oldalán teszi közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 24 órán belül.

5. Nyertesek értesítése

A Facebook oldalon történt közzététel után Szervező a nyertest messenger üzenetben értesíti, és a további adatokat ott egyeztetik.

Amennyiben a nyertes a közzétételtől számított 48 órán belül nem válaszol a megkeresésre, vagy nem adja meg a kézbesítéshez szükséges adatait, illetve nem sikerül vele felvenni a kapcsolatot, abban az esetben helyette új nyertes kerül kisorsolásra.

6. Nyeremény kézbesítése

A nyeremény e-mailben kerül elküldésre a nyertes részére, a nyertes által megadott e-mail címre.

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra, a nyertes/ek azonosítására, nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre  használjuk.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím) megadja, a Szervező pedig ennek a célnak megfelelően kezelje, illetve a kézbesítés céljából felhasználja.

A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli.

9. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

 

2023. január 23.